१०:०० - ४:००

आइतबार देखि शुक्रबार

हाइस्कुलटार

व्यास-१, तनहुँ

०६५५६३०३९ / ९८५६०६००३९

nirmalschool2025@gmail.com

१०:०० - ४:००

आइतबार देखि शुक्रबार

हाइस्कुलटार

व्यास-१, तनहुँ

०६५५६३०३९ / ९८५६०६००३९

nirmalschool2025@gmail.com

कर्मचारीहरु

गणेश चन्द्र बस्नेत
प्रधानाध्यापक

मोबाइल : ९८४६०६००३९

बीर बहादुर बस्नेत
स. प्रधानाध्यापक

मोबाइल : ९८४६१७५०४४

कमल भक्त पोख्रेल
शिक्षक

मोबाइल : ९८४६०५५५११

महेन्द्र न्यौपाने
शिक्षक

मोबाइल : ९८४६०४६३१६

हरि भक्त सुबेदी
शिक्षक

मोबाइल : ९८४६२३५०९२

बिद्या न्यौपाने
शिक्षक

मोबाइल : ९८४४१४४१३१९

बिमल सिग्देल
शिक्षक

मोबाइल : ९८४६०३१५१४

बिपना सुनार
शिक्षक

मोबाइल : ९८६१८१६०३२

शिव लाल पन्थ
शिक्षक

मोबाइल :९८५६०६३०५७

दिपक पन्थ
शिक्षक

मोबाइल : ९८४६०६२१४७

बुद्धिराज मिश्र
शिक्षक

मोबाइल : ९८७६१३८७३३

बिमला भट्टराई
शिक्षक

मोबाइल : ९८४६०४३३३२

सुरेश खनाल
शिक्षक

मोबाइल : ९८५६०६०३७२

निलनाथ न्यौपाने

मोबाइल : ९८४६७५६२०

लिला पन्थ
शिक्षक

मोबाइल : ९८४६४१६२२७

लोकराज सेढाई
शिक्षक

मोबाइल : ९८४६०६२९४६

निर्मल नाराल
शिक्षक

मोबाइल : ९८४६०९०८३०

कल्पना परियार
शिक्षक

मोबाइल : ९८४६५४१५४५

अप्सरा पन्थ ( कैनी )
शिक्षक

मोबाइल : ९८४६६५२६४०

सुष्मा थापा
शिक्षक

मोबाइल : ९८६०२३०८२१

चिरन्जिबी पन्थ
शिक्षक

मोबाइल : ९८४६०६२९५४

बिरेन्द्र राज काफ्ले
शिक्षक

मोबाइल : ९८४६०४३२३४

बिष्णु माया नेपाली
शिक्षक

मोबाइल : ९८४६०९०५८९

दिपक वि.क.
शिक्षक

मोबाइल : ९८०६६४३५६९

दिल बहादुर दरै
कार्यालय सहयोगी

मोबाइल : ९८४६७२३१५१

ज्ञानु माया दरै
कार्यालय सहयोगी

मोबाइल : ९८१७१५९९६६