१०:०० - ४:००

आइतबार देखि शुक्रबार

हाइस्कुलटार

व्यास-१, तनहुँ

०६५५६३०३९ / ९८५६०६००३९

nirmalschool2025@gmail.com

१०:०० - ४:००

आइतबार देखि शुक्रबार

हाइस्कुलटार

व्यास-१, तनहुँ

०६५५६३०३९ / ९८५६०६००३९

nirmalschool2025@gmail.com

सम्पर्क

ठेगाना

हाइस्कुलटार, व्यास-१, तनहुँ

सम्पर्क समय

आइतबार देखि सोमबार
१०:०० देखि ४:००

मोबाइल

०६५५६३०३९ / ९८५६०६००३९

इमेल

nirmalschool2025@gmail.com

Make an Appointment

All fields are obligatory